cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Installeren van Microsoft flight simulator 2020

moko62
Level 2

Beste lezer,

 

sinds een paar weken heb ik een quest2 en wil hier nu graag Microsoft flight simulator op zetten.

ik ben er nog niet zo handig mee en uitzoeken op internet brengt mij niet zover.

 

mijn vragen;

1. Welke acties moet ik ondernemen: eerst virtueel Desi downloaden?

2. Kan ik daarna flight simulator rechtstreeks via WiFi op quest2 zetten of moet ik altijd met kabels aan de pc vast zitten?

kortom is er iemand s=die mij simpel de stapjes kan uitleggen die ik moet door lopen... bij voor baat dank. Monique

0 REPLIES 0